Styrelsen

Styrelse
Kristina Franzén, ordförande
Runo Strind, sekreterare
Kersti Sellin Karlsson, kassör
Rickard Nilsson, ledamot
Monica Gustafsson, ledamot
Kerstin Fagerlund, ledamot
Lennart Jäderqvist, suppleant

Dansledare
Tove Odberger, Basic
Inga-Britt Olsson, Mainstream
Gertrud Leverén, Plus
Barbro Strind, A1/A2
Bengt Hultgren, resurs, vikarie

Festkommitté
Therese Berg
Elisabeth Wallin
Lars Eriksson
Inger Jusslin
Torsten Jusslin
Ulla-Maija Metsälä
Eva Lund
Arne Andersson
Anna-Lena Jansson

Uppvisningar
Kontakta styrelsen

Övriga uppdrag
Fikaansvarig på kurskvällar: Ann-Marie Gabrielsson
Revisorer: Nils-Erik Sundberg och Görel Bergström
Valberedning: Inga-Britt Olsson och Bengt Hultgren

Hedersmedlemmar
Britt-Marie Jansson • Sören Jansson • Janne Krantz • Inga-Britt Olsson • Alf Pettersson